Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Gaslagen ekvation kalkylatorn

Gaslagen ekvation miniräknare kan du beräkna tryck, volym, temperatur och mol gas från ideala gaslagen ekvation.

Beräkna volym, temperatur, tryck eller mol gas

       
Temperatur:
Tryck:
Mol: mol
Resultera i:
Ideala gaslagen anger att produkten av ett tryck och en volym av gas är proportionell mot produkten av temperatur och molmassa av gas: PV = nRT, där P - gastryck, V - gasvolymen, n - molmassa gas, T - gastemperatur, R - universal gaskonstanten = 8.314 Jouls/(mol*K)