Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Gay-Lussac lag kalkylator

Gay-Lussac lag kalkylator kan du beräkna inledande och avslutande volym och temperatur av gas från gay-lussacs lag ekvation.

Vad parameter beräkna från gay-lussacs lag

Initialtryck (Pi):
Initial temperatur (Ti):
Sluttryck (PF):
Resultera i:
Beräkna sluttemperatur
Gay-lussacs lag anger att trycket av en fast massa av en ideal gas vid en konstant volym är direkt proportionell mot dess absoluta temperatur:
Gay-Lussac lag
där Pi - initialt tryck, Ti - initialtemperatur, Pf - sluttryck, Tf - sluttemperatur.