Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Molmassa kalkylator

Calculator molmassa gas, online-beräkning - gör det möjligt att beräkna molmassa gas med given volym, vikt, temperatur och gastryck.

Välj gas från listan eller ange parametrar

  
Gas:
Beräkna den molära massan av luften
Molmassa är en fysikalisk egenskap definieras som massan av ett givet ämne dividerat med dess mängd ämne, så det är en vikt på en mol av substansen. Molmassa definieras från den ideala gaslagen (ekvation Mendeleev-Clapeyrons):
var - Gastryck, - Molvolymen, - Massan av gas, - Molmassa, - Universell gaskonstanten, - Absolut temperatur