Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Newtons gravitationslag

Newtons gravitationslag kan du beräkna en massa av två föremål, dist och gravitationskraften mellan dem, med hjälp av Newtons gravitationslag.

Beräkna av gravitationskraften formel

Massa av objekt m1: kg
Massa av objektet m2: kg
Avståndet mellan objekt (r): m
Gravitationskraften formeln


där G - gravitationskonstanten har värdet 6,67384 (80) * 10-11 m3/(kg s2), M1, M2 - massa föremål, R - avståndet mellan dem