Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Newtons andra lag rörelseräknare

Newton andra rörelselag kalkylator kan du räkna ut en kraft, massa och acceleration av objekt med hjälp av Newtons andra lag rörelse.

Beräkna av Newtons andra lag

Massa (m): kg
Acceleration (a): m / s 2

Newtons andra lag säger att accelerationen av ett föremål är direkt proportionell mot vektorsumman av de yttre krafter som appliceras till objektet, och omvänt proportionell mot föremål mass.