Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Radioaktivt sönderfall kalkylator

Radioaktivitet, halveringstid, online-beräkning - gör det möjligt att beräkna mängden av de återstående radioaktivt ämne och procentandel av återstående ämnet från det ursprungliga beloppet under en viss tidsperiod på grund av halv -Life.

Välj radioaktiv isotop eller ange halveringstiden

  
Isotop:
Mängden av substans:
Förfluten tid:
Strålning är substans som bär tillräckligt med energi för att frigöra elektroner från atomer eller molekyler, därmed joniserande dem.
Halveringstiden är den tid som krävs för den mängd något att falla till hälften av dess ursprungliga värde. Det används för att beskriva hur snabbt instabila atomer genomgår radioaktivt sönderfall.