Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Utspädnings kalkylator

Utspädning kalkylator kan du räkna ut hur ändrar volym och koncentration (molaritet) lösning efter utspädning, eller beräkna volym och koncentration av stamlösningen.

Välj volym eller lösningens koncentration

Volym före utspädning (V1):
Koncentration före utspädning (M1):
Koncentration efter utspädning (M2):
Resultera i:
Beräkna volymen av lösning efter utspädning
Lösning - homogen blandning bestående av lösta substanspartiklar, lösningsmedel och produkter av dess interaktion.
Formel som beskriver beroendet av inledande och avslutande volym och koncentration i utspädd lösning: V1 * M1 = V2 * M2
där V1 - volym före utspädning, V2 - volym efter utspädning, M1 - koncentration före utspädning, M2 - koncentration efter utspädning.