Lägg till i favoriter
 
Ta bort från favoriter

Boyles lag kalkylator

Boyles lag kalkylator kan du beräkna inledande och avslutande volymen och trycket av gas från Boyles lag.

Vad parameter beräkna från Boyles lag

Initialtryck (Pi):
Ursprungliga volymen (VI):
Sluttryck (PF):
Resultera i:
Beräkna slutlig volym
Boyles lag säger att volymen av en given massa av en ideal gas vid en konstant temperatur är omvänt proportionell mot trycket av gasen: Pi*Vi = Pf*Vf, där Pi - initialt tryck, Vi - initialvolymen, Pf - sluttryck, vf - slutlig volym.